Projecte Educatiu

circle.jpg

L'Escola Catalana de Londres està formada per un equip pedagògic i per famílies de la comunitat catalana resident al Regne Unit. Amb un triple compromís educatiu, social i cultural, té com a missió  oferir l'aprenentatge de la llengua i del patrimoni cultural català i ser un punt de trobada de la jove comunitat catalana resident a l'exterior. Ofereix un projecte educatiu que permeti reforçar els vincles amb la cultura catalana, i afavorir el creixement i desenvolupament global dels infants i joves.

 

Trets identitaris

Els nostres trets identitaris són tres pilars fonamentals que conformen les línies d’actuació de l’Escola Catalana de Londres:

1. El català, com a llengua vehicular de l'ECL, s'utilitza en tots els àmbits, i com a llengua d'aprenentatge

2. El patrimoni cultural català,  la vivència de les festes, les tradicions i la nostra història

3. La tradició literària catalana, amb la lectura com a font de plaer, de coneixement i d'enriquiment personal 

Procurem que l’alumnat s’adoni que el llenguatge és la base del coneixement, de l’aprenentatge i de la comunicació i que valori la importància que aquest fet té per a la seva formació. Es transmet als alumnes el respecte per la diversitat lingüística i se’ls ajuda a prendre consciència de la riquesa que representa aquesta diversitat.

 

Objectius

  • Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i col·lectiva
  • Fomentar i recolzar el desenvolupament de la identitat catalana en un context britànic
  • Aprendre a comunicar-se oralment i per escrit en català d’acord amb cada etapa d’aprenentatge
  • Mostrar sensibilitat, interès i respecte per la llengua i la cultura catalanes
  • Conèixer la cultura i les tradicions populars catalanes mitjançant la participació, el joc, els contes, les rondalles i la música
  • Reconèixer i celebrar les festes del calendari català
  • Fomentar el gust per la lectura en llengua catalana
  • Conèixer els contes populars catalans i alguns dels autors i obres de la literatura infantil i juvenil escrita en català
  • Oferir un espai de col·laboració i de participació de les famílies en el qual l’ús del català contribueixi a enfortir la relació pares-fills, i a potenciar el sentiment de pertinença a una comunitat

 

Organització

L’escola està organitzada en dues comunitats:

Comunitat dels petits, dividida en dos grups: Els Patufets, amb infants de 2 i 3, anys, i Els Atrapalletres amb infants de 4 i 5 anys. Amb aquests grups, atès que al Regne Unit els nens no comencen a aprendre a llegir i escriure fins a l’educació primària amb 6/7 anys, treballem només la competència oral de la llengua, tot posant èmfasi en la competència fonològica i el vocabulari més bàsic del català. I ho fem d'una manera lúdica i a través d'un apropament multidisciplinari i multi sensorial. El joc, el conte i la cançó són tres recursos motivadors i estímuls emocionals adequats a l'etapa de desenvolupament de l'infant.

El professorat es val d'aquests recursos per introduir i reforçar el vincle dels infants amb la llengua catalana i per despertar-ne l' interès a utilitzar-la.

Comunitat dels grans, també dividida en dos grups: Els Encantalletres, amb nens de 6 a 8 anys, i Els Pispalletres, amb nens de 8 a 12 anys. A aquesta edat ja estan preparats per a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. El llenguatge revela un interès cap als significats conceptuals o paraules abstractes. Així doncs, per mitjà de la llengua oral i escrita, els nens poden començar a relatar fets i vivències, explorar coneixements, expressar i comunicar idees i pensaments, verbalitzar el que estan imaginant, tot reconeixent i gaudint de les formes literàries. Prioritzem el procés de lectura i escriptura en llengua catalana, sense descuidar l'expressió oral ni les necessitats bàsiques de cada nen i de l'etapa.

Disposem de dos espais d'aprenentatge, el centre del qual és sempre l'infant:

L'espai del grup, en el qual els aprenentatges tenen lloc de manera funcional i significativa mitjançant un ensenyament cooperatiu, que permet apprendre tan dels iguals,  dels altres infants del mateix grup, com del mestre, a partir de diverses dinàmiques comunicatives i activitats d'ús de la llengua, en el marc del grup al qual pertany l'infant.

L'espai de la comunitat, en el qual tota la comunitat de l'ECL es reuneix per realitzar activitats conjuntes, per celebrar les festes tradicionals, per dur a terme projectes, tallers o jornades de formació específica o per fer sortides i excursions.

Tots dos són espais on viure i compartir, on créixer i estimar, on aprendre i gaudir de la llengua, de la cultura i de la vida.