Professorat Pics

MARTA CORDERO – Mestra Club Els Patufets

MARTA CORDERO – Mestra Club Els Patufets

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil (2011, Centre Comercial Català), Grau en Mestra d’Educació Primària (20016, UVic), Diploma de Monitora d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil (2010, Generalitat de Catalunya). Experiència com a monitora a les colònies Sant Esteve de Granollers (2006-2012) i dinamitzadora d'activitats al casal d’estiu de l’Escola Mil·lenari de Cardedeu (juliol 2015). Mestra d'anglès a Kids&US Olesa de Montserrat (2014-2016) i al English Centre de Granollers (2014-2015),  col·laboracions en aules de reforç i vetlladora d'infants amb NEE. Membre de la Colla Castellers of London. 

MARIA MANEJA – Mestra Grup Atrapalletres

MARIA MANEJA – Mestra Grup Atrapalletres

Mestra d’Educació Infantil (2005, UB), Primer Cicle de la Diplomatura de Biologia (2008, UB), Monitora de Medi Ambient (2003, Fundació Ecomediterrània). Formació en l’Aprenentatge de la Llengua Oral i Escrita a l’Educació Infantil i Cicle Inicial (2011-15, departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya); Formació en persones amb Necessitats Educatives Especials (2002, AES), Sensibilització en la Pràctica Psicomotriu Autocourier (2008), Filosofia 3-18 anys (I i II, joc, contes i art) (2008, ICE), Utilització tècnica i didàctica de les pissarres digitals interactives (2011, Departament de la Generalitat). Deu anys d’experiència en escoles catalanes públiques com a mestra tutora, mestra de música, coordinadora d’Educació Infantil i coordinadora TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement). Ha estat  mestra a la llar d'infants Star Child Montessori (2015-2016, Londres) i actualment treballa a la Rainbow School of London. És membre de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. 

CLARA RUÉ – Mestra Grup Encantalletres

CLARA RUÉ – Mestra Grup Encantalletres

Mestra d’Educació Infantil, especialitat de Mestra d’Anglès (UIC, 2014) i Mestra d’Educació Primària (UIC, 2015). Monitora d'Activitats d'Educació en el Lleure Infantil i Juvenil (2012, Generalitat de Catalunya) i títol de primers auxilis pediàtrics (Babyem, 2016). Formació en la salvaguarda d’infants – Nivell 1 (Marcia Da Costa, 2016) i en habilitats per a la identificació primerenca d’alumnes amb dificultats comunicatives (Wandsworth Children& Young People’s Partneship, 2016). Atenció personalitzada en matemàtiques i lectoescriptura a un infant amb NEE (dislèxia) en el període de P5/1r de primària (2013-2014). Ha exercit de monitora de lleure d’infants i joves (5 a 19 anys) i ha estat membre de l’equip directiu de l'Agrupament Escolta i Guia Baden Powell (2011-2015). Ha treballat com a becària pionera del “Writing Centre” (Servei d’Assessorament Lingüístic a estudiants universitaris, 2012-13, UIC). Ha col·laborat i fet pràctiques en diferents escoles de Barcelona (P3-P5 i 4t de primària), i actualment és mestra tutora a la Eveline Day Nursery de Londres (infants d’entre 2-5 anys).

HELENA PUJOL i BECH – Mestra Grup Pispalletres

HELENA PUJOL i BECH – Mestra Grup Pispalletres

Graduada en Història de l'art (UB, 2014) i Mestra d'Educació Primària (UB, 2017). Diploma de Monitora i Directora en el Lleure Infantil i Juvenil (Generalitat de Catalunya, 2010 i 2015). Ha treballat com a mestra de suport de llengua anglesa a l'etapa d'Educació Infantil i com a coordinadora i mestra d'anglès extraescolar. Monitora en casals d'estiu en anglès; coordinació i ideació dels casals d'English Summer School (escoles de la Institució Cultural del CIC, Barcelona). Interès i formació específica sobre metodologia significativa per a l'adquisició de l'anglès com a llengua estrangera. Voluntària a l'ADC, al Voluntariat per la Llengua i a l'associació 48h Open House Barcelona en nombroses ocasions, així com en camps de treball internacionals. Formació d'intercanvi com a mestra a la Universitat de Tampere (Finlàndia, 2016-2017). També ha estat guia cultural en cases museu de Barcelona. Actualment treballa com a auxiliar de conversa en castellà a Debden Park High School (Loughton).

BERTA ROSQUELLAS - Mestra de Suport

BERTA ROSQUELLAS - Mestra de Suport

estre d'Educació Primària, especialitat Atenció a la Diversitat (2017, UB). Estades de pràctiques en tres escoles de Catalunya durant la carrera i mestra particular de repàs amb nens d'entre 5 i 16 anys (2011-2017). Monitora de lleure infantil i juvenil (2014 - Pere Tarrés) i experiència en colònies. Actualment, ajudant de mestra a Mouse House nursery - the Kindergartens, Londres. 

MARIA SANTIVERI - Mestra de Suport

MARIA SANTIVERI - Mestra de Suport

raduada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016) i estudiant del màster 'Communication and Education’, de la mateixa universitat. Ha fet de professora particular durant 5 anys (2012-2016) i ha participat en un programa voluntari d’educació a Renu Nakhon, Tailàndia (Fundació Udutama, 2015).