“Parla ben clar, que el mot és teu!”

                                 Joana Raspall (Endavant!)